Оточмандал өрхийн эрүүл мэндийн төвд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийгдлээ.

Оточмандал өрхийн эрүүл мэндийн төвд урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийгдлээ.

Урьдчилан сэргийлэх үзлэгт 115 эмэгтэй хамрагдсан.Өртөмтгий бүлгийн 15 жирэмсэн үзэн, зөвөлгөө өгч шинжилгээнд хамруулсан. 12-20 жил болсон 8 хүний  ВМС авсан.

Эмзэг бүлгийн 12 эмэгтэй, 2017 онд амаржсан 48 эмэгтэйд тус тус ВМС тавьсан.32 эмэгтэйд үрэвсэлт өвчин илрүүлэн эмчилгээнд оруулсан.ӨЭМТ-ийн эмч нарт орчин үеийн эмэгтэйчүүдийн өвчнийг оношлох, эмчлэх талаар  мэдээлэл өгсөн.

Capture

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *