Томуугийн өвчлөлийн өнөөгийн байдал

Аймгийн хэмжээнд 2018 оны 2 дугаар долоо хоногийн байдлаар тандалтын 26 нэгжид 5314 иргэн үйлчлүүлснээс  375  буюу 7.1 хувь нь ТТӨ-тэй оношлогдсон. Энэ нь өмнөх долоо хоногоос 7.7%-иар бага, сүүлийн  3 жилийн дунджаас 0,7%-иар нэмэгдсэн байна. ТТӨ-өөр өвчлөгсдийн 84.6 хувь нь 0-9 хүртэлх насанд, түүн дотроо 0-4 хүртэлх насанд 69.9 хувийг  эзэлж байна. Уушгины үрэвсэл, амьсгалын замын цочмог хүнд халдварын […]

Continue reading »
1 2 3