Нэмэгдэл хоолны сургалт явагдаж байна.

НЭМЭГДЭЛ ХООЛНЫ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА Наранмандал,Оточномгон, Энхбүрд өрхийн ЭМТ-үүдтэй хамртран нэмэгдэл хоолонд орох насны буюу 5,6 сартай хүүхэдтэй эцэг, эх, асран хамгаалагч нарт 11 дүгээр сарын 15,17, 12 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд хүүхдийн нэмэгдэл хооллолтын зөвлөмж болгож буй дадлууд, ОНБТХ-ийн ач холбогдол, хэрэглэх заавар сэдвүүдээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтын үеэр эцэг эхчүүдэд 3 төрлийн анхын нэмэгдэл хоол бэлтгэх аргаас […]

Continue reading »
1 2 3 4