Бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил, дасгалын сургалт боллоо.

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2010 оны 53 дугаар зарлиг, “Биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх цогц хөтөлбөр”, “Амьдралын буруу хэвшлээс үүдэлтэй өвчнөөс сэргийлэх, хянах үндэсний хоёр дахь хөтөлбөр”, Аймгийн Засаг даргын 2017 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/288 захирамжийн дагуу “Бие бялдрын хөгжил чийрэгжилтийн түвшин тогтоох сорил, дасгалын сургалт 2017 оны 04 дүгээр сарын 12,13 –ны өдрүүдэд зохион  байгууллаа.  Сургалтаар “Бие бялдрын […]

Continue reading »
1 2 3 4