Сувилагч нар солилцоогоор ажиллаж байна.

Баянхонгор аймгийн ЭМГ, Нэгдсэн эмнэлгийн сувилахуйн албанаас СДЭ,СЭМТөвүүдийн сувилагч нарыг чадавхжуулах, төрөлжсөн сувилахуйн тусламж үзүүлэх арга барилд сургах, харилцан туршлага судлах, шинэ санаа, бүтээлч ажлыг нэвтрүүлэх зорилгоор Сувилагч солилцоо ажлыг 2017 оны 03сарын 13-27-ны өдрийг дуустал үйл ажиллагааны хөтөлбөр, ажлын хуваарийн дагуу амжилттай зохион байгууллаа. Солилцоогоор СДЭ, СЭМТөвүүдэд ажилласан Нэгдсэн эмнэлгийн сувилагч нарт ажлын үр дүн тайланг үндэслэн 4 дүгээр […]

Continue reading »