СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА.

“ДОХ/ХДХВ, БЭЛГИЙН ЗАМААР ДАМЖИХ ХАЛДВАРЫН ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ, УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ НЬ СЭДЭВТ  СУРГАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА. Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс БЗДХ-ын өвчлөл, эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэхэд эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтнуудын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор “ДОХ/ХДХВ, Бэлгийн замаар дамжих халдварын эрсдэлийг бууруулах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх нь” сэдэвт сургалтыг өрхийн эрүүл […]

Continue reading »
1 2 3 4