Сургалт зохион байгуулагдлаа.

Сургалт зохион байгуулагдлаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс Дэлхийн Зөн Баянхонгор ОНХХ-1,2-н санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр “Олон нийтэд түшиглэсэн нялхас бага насны хүүхдийн хооллолт” сэдэвт сургалтыг 2016 оны 11 дүгээр сарын 21-25-ны өдрүүдэд сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн хүүхдийн эмч, вакцинаторуудыг оролцуулан зохион байгууллаа. Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн Хоол судлалын төвөөс сургалтад ашиглах ном, зөвлөгөө өгөх карт, гарын авлага ирүүллээ. Сургалтыг орон нутгийн […]

Continue reading »
1 2 3 6