“Мэргэжил сонголт- Амжилтын үндэс” өдөрлөг зохион байгуулагдлаа.

Политехник коллежийн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох төвийн мэргэжилтэнтэй хамтран ерөнхий боловсролын сургуулийн ахлах ангийн сурагчдад мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зорилгоор 2016 оны 09 дүгээр сарын 23-ны өдөр Эрдэм ахлах сургууль дээр “Мэргэжил сонголт- амжилтын үндэс”өдөрлөг зохион байгуулж,  11-р ангийн 40 сурагч хамрагдлаа. Өдөрлөгийн хүрээнд доорх ажлуудыг зохион байгуулав. “Мэргэжил сонголт амжилтын үндэс” хэлэлцүүлэг “Мэргэжил бүхэн сайхан”, “Танд ямар мэргэжил […]

Continue reading »
1 2 3 6