Аймгийн хэмжээний сүрьеэгийн өвчлөлийн өнөөгийн байдал хэлэлцүүлэг

Аймгийн хэмжээний сүрьеэгийн өвчлөлийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж байгаа асуудлыг Эрүүл мэндийн газрын удирдлагын зөвлөлийн 2016 оны 1 дүгээр сарын 7- ны өдрийн өргөтгөсөн хурлаар хэлэлцлээ. Хуралд Эрүүл мэндийн газар, Нэгдсэн эмнэлгийн удирдлага, холбогдох эмч, мэргэжилтнүүд, Мэргэжлийн хяналтын газрын эрүүл ахуй, хяналтын улсын байцаагч, сум, өрхийн эрүүл мэндийн төвийн дарга нар оролцож сүрьеэгийн өвчлөлийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж байгаа асуудал, сүрьеэ өвчний […]

Continue reading »