ХҮҮХЭД ХАРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВҮҮДИЙН ТОГООЧ НАРТ ЧАДАВХЖУУЛАХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Эрүүл мэндийн газрын Нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс Боловсрол соёл урлагийн газартай хамтран 2018 оны 09 дүгээр сарын 29-ний өдөр Баянхонгор сумын “Хүүхэд харах үйлчилгээний төвүүд”-ийн  17 тогоочид хүүхдийн хоол тэжээл, орчны эрүүл мэнд, халдварт өвчний чиглэлээр чадавхжуулах сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд хамрагдагсдын сургалтын өмнөх мэдлэг 28,5 хувь байсан бол сургалтын дараа 81, 3 хувь болж 52.8 хувиар өссөн байна.  

Continue reading »
1 2 3 159